Artno. Name Organ Price Categories
160073 # Denn wenn et Trömmelche jeiht (Räuber) 16erSchmider EUR33.00 Kölsche Tön
160096 K De freiwillige Feuerwehr en Knabbelrath - Toni Steingass - 3 Str. 16erSchmider EUR40.00 Kölsche Tön
160096 L De freiwillige Feuerwehr en Knabbelrath - Toni Steingass - 4 Str. 16erSchmider EUR45.00 Kölsche Tön
160097 # Armer kleiner Straßensänger 16erSchmider EUR35.00 Kölsche Tön
160111 # Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui - au-au-au-au-au - Kalauermusik bei Büttenreden - 11 mal 16erSchmider EUR25.00 Kölsche Tön, Stimmung
160111 L Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui - au-au-au-au-au - Kalauermusik bei Büttenreden - 21 mal 16erSchmider EUR30.00 Kölsche Tön, Stimmung
160111 M Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui - au-au-au-au-au - Kalauermusik bei Büttenreden - 16 mal 16erSchmider EUR27.50 Kölsche Tön, Stimmung
200035 K Viva Colonia - Höhner (Kurzfassung) 20er EUR27.00 Kölsche Tön
200035 L Viva Colonia - Höhner (Langfassung) 20er EUR33.00 Kölsche Tön
200036 # Häs du de Zäng in de Häng - De Boore 20er EUR38.00 Kölsche Tön